Правила проведення рекламної акції «Отримайте супутниковий HD-приймач за відвідування TIM 2019!»

1. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ «Отримайте супутниковий HD-приймач за відвідування TIM 2019 (далі – «Акція»)

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю " ЕКСТРА-ТВ ", код ЄДРПОУ 42685035, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4.

2. ЦІЛІ АКЦІЇ
2.1. Залучення нових користувачів супутникового сервісу Xtra TV (далі – "Сервіс").
2.2. Детальне ознайомлення користувачів Сервісу з особливостями та функціональними характеристиками Сервісу.

3. ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС.

3.2. Період проведення Акції: з 10 год. 00 хв. 06 листопада 2019 р. по 16 год. 00 хв. 08 листопада 2019 р. включно (далі – "Період проведення Акції").

4. МЕХАНІКА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1. Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла повноліття (18 років), повністю погоджується з умовами цих Правил та повинна підписатися на групу Xtra TV в соціальній мережі Facebook, сфотографуватися біля стенду Xtra TV (який буде знаходитись за адресою – м. Київ, «Гранд Хол» готелю «Хрещатик» (вул. Хрещатик, 14) та обов'язково викласти фото в коментарях у Період проведення Акції під публікацією з Акцією.

4.2.Для набуття статусу Учасника Акції необхідно:

- Підписатися на групу XtraTV в Facebook за веб-адресою https://www.facebook.com/xtratv.com.ua/;

- Сфотографуватися біля стенду (який буде знаходитись за адресою – м. Київ, «Гранд Хол» готелю «Хрещатик» (вул. Хрещатик, 14);

- Викласти фото, зроблене біля стенду Xtra TV (який буде знаходитись за адресою – м. Київ, «Гранд Хол» готелю «Хрещатик» (вул. Хрещатик, 14), у Період проведення Акції під публікацією з Акцією.

Користувач бере участь в Акції тільки у разі виконання всіх умов цього пункту Правил.

Учасник підтверджує свою повну і беззастережну згоду з Правилами проведення Акції, що є підтвердженням участі в Акції, а також з публікацією відкритих даних свого облікового запису в соціальній мережі Facebook.

4.3. Підсумки Акції будуть оголошені Організатором в коментарі до публікацій анонсу Акції на сторінці XtraTV в соціальній мережі Facebook.

4.4. В Акції забороняється брати участь працівникам, представникам та членам сімей працівників і представників Організатора, афільованим особам Організатора, працівникам, представникам та членам сімей працівників і представників афілійованих осіб Організатора, Абонентам - юридичним особам або фізичним особам-підприємцям.

5. ПРИЗОВИЙ ФОНД[1]

5.1. Перші обрані згідно п.6.1. цих Правил 3 (три) Переможця Акції гарантовано отримають Головний приз: «Cупутниковий HD-приймач XtraTV STB v/1», за допомогою якого можливий доступ до сервісу Xtra TV.

5.2. Призи переможцям Акції видаються Організатором – ТОВ «ЕКСТРА-ТВ», код ЄДРПОУ 42685035, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4.

Організатор є власником зазначених призів та несе відповідальність за передачу призів переможцям Акції та якість призів.

6. ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

6.1. Організатором Буде обрано 3 (трьох) переможців Акції випадковим чином, через сайт https://www.random.org/, серед тих, хто виконає всі умови, визначені цими Правилами, у Період проведення Акції.

6.2.Результати Акції будуть опубліковані у коментарях до публікацій з анонсом на сторінці XtraTV у Facebook (https://www.facebook.com/xtratv.com.ua/).

7. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

7.1. Переможцями Акції та володарями призів буде визначено Організатором Акції через адміністрацію сторінок XtraTV в соціальній мережі Facebook, за допомогою веб-сайту https://www.random.org/ за умови, що Учасники Акції виконають всі умови участі в Акції.

7.2. Користувача соціальної мережі Facebook не буде визначено переможцем, якщо він не виконає будь- яких (однієї або декількох) з умов участі в Акції, описаних в розділі 4 цих Правил.

8. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ

8.1. Після підведення підсумків Акції з Переможцем Акції через приватне повідомлення в соціальній мережі Facebook зв'яжеться Організатор Акції через адміністрацію сторінки XTRA.TV у соціальній мережі з метою повідомлення Учасника про перемогу в Акції.

8.2. Переможці Акції протягом 4 (чотирьох) календарних днів повинні надати Організатору документи, перелік яких визначається Організатором (обов'язково пред'явити оригінал паспорту громадянина України (або ID-картку) та/або надати копію паспорта громадянина України (або ID-картки) та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера).

8.3. У разі не отримання Організатором відповіді від переможців Акції про підтвердження бажання отримати приз, відмови від призу у приватному повідомленні у соціальній мережі Facebook, та/або ненадання документів, передбачених п. 8.2 Правил впродовж 4 (чотирьох) календарних днів, переможцем Акції визнається наступний учасник зі списку.

8.4. Призи видаються Переможцям особисто в офісі Організатора за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 40, 2 поверх, ТОВ «Екстра-ТВ» або відправляються засобами кур'єрської служби в термін погоджений з переможцем в індивідуальному порядку, але не пізніше ніж 31.12.2019 року (включно).

8.5. Призи не можуть бути виплачені в грошовому еквіваленті. Призи не підлягають поверненню або обміну.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Ці Правила включають в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо які-небудь питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними та не підлягають оскарженню.

9.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.

9.3. Організатор звільняється від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.

9.4. Правила розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього Періоду проведення Акції на сторінці XTRA.TV у Facebook (https://www.facebook.com/xtratv.com.ua/).

9.5. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни у Правила проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених Правил на сторінці XTRA.TV у Facebook (https://www.facebook.com/xtratv.com.ua/). Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил.

9.6. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Організатора 067/050/093 759 5 759 (згідно з тарифами вашого оператора зв'язку).

9.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безоплатне використання наданої інформації, його особистих даних, зображення (фото) Учасника Організатором Акції, а також третіми особами, залученими до проведення Акції, з маркетинговою, рекламною та/чи будь-якою іншою метою, способами, що не порушують чинне законодавство України;

9.8. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим дає свою згоду на обробку його персональних даних Організатором Акції.

9.9. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну, безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання призу за результатами Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/ Виконавця Акції будь-якої компенсації.

9.10. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання призу за результатами Акції та використання його за цільовим призначенням Учасником з яких-небудь причин, незалежних від Організатора.

[1] Під призом розуміється можливість придбання супутникового HD-приймача XtraTV STB v/1 за 1 (одну) грн з ПДВ за кожну одиницю.