Правила проведення рекламної акції «Xtra легкий Старт»

1. ОРГАНІЗАТОР РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСТРА-ТВ", код ЄДРПОУ 42685035, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4.

2. ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ

2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю " ЕКСТРА-ТВ ", код ЄДРПОУ 42685035, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4.

3. ЦІЛЬ АКЦІЇ

3.1. Акція спрямована на:
- залучення нових споживачів (користувачів) сервісу XTRA TV (далі – "Сервіс");
- детальне ознайомлення користувачів Сервісу з особливостями та функціональними характеристиками Сервісу.


4. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ

4.1. Акція діє по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.


5. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

5.1. Учасником Акції може стати:

5.1.1. Фізична особа, яка придбала супутниковий приймач Xtra TV BOX за регулярною вартістю у партнерів Виконавця та здійснила реєстрацію на Сервісі у період з 00:00:01 21.10.2019 року до 23:59:59 31.12.2019 року у порядку, визначеному Виконавцем.

5.1.2. Фізична особа, яка придбала супутниковий приймач Xtra TV BOX за регулярною вартістю у Виконавця та здійснила реєстрацію на Сервісі у період з 00:00:01 21.10.2019 року до 23:59:59 31.12.2019 року у порядку, визначеному Виконавцем.

5.2. Учасником Акції може стати будь-яка особа віком від 18 років, дієздатність якої не обмежена згідно чинного законодавства України.

5.3. Учасником Акції не може бути діючий Абонент Виконавця, який вже бере участь в акціях Виконавця.6. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

6.1. Учасники Акції, визначені у пункті 5 цих Правил, мають можливість отримати доступ до перегляду Пакету Сервісу «Xtra Старт» на термін 90 (дев'яносто) календарних днів за спеціальною вартістю. Загальна економія по спеціальній пропозиції становить 50% відсотків від регулярної вартості пакету «Xtra Старт» на 1 календарний місяць. Для участі в Акції, Учасник Акції, в період дії Акції, зазначеної в п.6.2., повинен також здійснити підключення Пакету «Xtra Старт», з метою поповнення особового рахунку, що був присвоєний Учаснику Акції Виконавцем.

6.2. Акція діє лише при першому підключенні Учасником Акції Пакету «Xtra Старт» у порядку, визначеному Виконавцем.

6.3. Період дії Акції:

- для Учасників Акції, що визначенні в підпункті 5.1.1. цих Правил: з 00:00:01 21.10.2019 року по 23:59:59 31.12.2019 року;

- для Учасників Акції, що визначенні в підпункті 5.1.2. цих Правил:

- з 00:00:01 21.10.2019 року по 23:59:59 31.12.2019 року;

6.4. Строк дії акційних умов – 90 (дев'яносто) календарних днів з дня виконання умов участі в Акції, зазначених в п.6.1 цих Правил (але не пізніше ніж по 31 березня 2020 року включно) та списання плати Виконавцем.

6.5. Здійснення Абонентом повернення (припинення/розірвання договору купівлі-продажу з будь-яких причин) Xtra TV Box до Товариства чи партнерів Товариства, визначається як вихід з Акції.


7. ВИНЯТОК

7.1. Акція не доступна для Абонентів, які не відповідають всім умовам Акції, визначених цими Правилами.

8. ЗАВЕРШЕННЯ АКЦІЇ. НАСЛІДКИ

8.1. Учасники, визначені у пункті 5 цих Правил, після завершення строку дії Акційного періоду доступу до перегляду Пакету Сервісу «Xtra Старт», автоматично переводяться на регулярну вартість Пакету Сервісу «Xtra Старт», яка буде діяти на дату переведення. У Таблиці №1 визначена звичайна вартість Пакету Сервісу «Xtra Старт» станом на 18 жовтня 2019 року.

Таблиця № 1

Назва Пакету - «Xtra Старт»
Звичайна вартість (грн. з ПДВ за місяць) - 69,00
Наповнення Пакету - Згідно чинних умов Пакету Сервісу

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Ці Правила Акції включають в себе повні та вичерпні умови проведення Акції. У разі якщо будь-які питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними.

9.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.

9.3. Організатор та Виконавець звільняються від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.

9.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції або Виконавця будь-якої компенсації.

9.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цих Правил, Організатор має право відмовити такій особі в участі в Акції (з або без повідомлення на розсуд Організатора).

9.6. Правила Акції розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього строку проведення Акції на веб-сайті http://xtratv.com.ua.

9.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни у Правила проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення Виконавцем відповідної інформації або оновлених Правил на http://xtratv.com.ua.

9.8. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Виконавця 067/050/093 759-5-759 (вартість дзвінка згідно тарифів Операторів зв'язку).