Правила проведення рекламної акції «Підключай «СуперСпорт» - отримай додатково 3 міс. «Xtra Комфорт»»

1. ОРГАНІЗАТОР РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Підключай «СуперСпорт» - отримай додатково 3 міс. «Xtra Комфорт»» (далі – Акція)

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСТРА-ТВ", код ЄДРПОУ 42685035, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4

2. ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ:
2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю " ЕКСТРА-ТВ ", код ЄДРПОУ 42685035, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4

3. ЦІЛЬ АКЦІЇ
Акція спрямована на:
3.1. Залучення нових споживачів (користувачів) сервісу XTRA TV (далі – "Сервіс");
3.2. Детальне ознайомлення користувачів Сервісу з особливостями та функціональними характеристиками Сервісу.

4. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ
Акція діє по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

5. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
5.1. Учасником Акції може стати фізична особа, яка має необхідну технічну можливість для користування Сервісом, вперше придбала та здійснила оплату за один календарний місяць перегляду Пакету Сервісу «СуперСпорт» за регулярною вартістю вказаного Пакету Сервісу.

5.2. Учасником Акції може стати будь-яка особа віком від 18 років, дієздатність якої не обмежена згідно чинного законодавства України.

5.3. Учасником Акції не може бути діючий абонент Виконавця, який вже бере участь у будь якій акції Виконавця.

6. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
6.1. Учасники Акції, визначені у п. 5.1 та п.5.2 цих Правил, які вперше придбали та здійснили оплату за один календарний місяць перегляду Пакету Сервісу «СуперСпорт» за регулярною вартістю у період з 02 вересня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно, отримують вільний доступ до перегляду Пакету Сервісу «Xtra Комфорт» протягом перших 90 (дев'яноста) календарних днів, але не пізніше ніж до 31 березня 2020 року включно, з моменту здійснення підключення Пакету Сервісу «СуперСпорт».

6.2. Акція починається о 00:01 02 вересня 2019 р та діє до 23:59 31 грудня 2019 р. (включно).

6.3. Строк дії акційних умов – перші 90 (дев'яносто) календарних днів з моменту здійснення підключення Пакету Сервісу «СуперСпорт», але не пізніше ніж ло 31 березня 2020 року включно.

6.4. Пропозиція згідно Акції – вільний доступ до Пакету Сервісу «Xtra Комфорт» на період - 90 (дев'яносто) календарних днів, але не пізніше ніж ло 31 березня 2019 року включно.

7. ВИНЯТОК
7.1. Акція не доступна для Абонентів, які не відповідають всім умовам Акції, визначених цими Правилами.

8. ЗАВЕРШЕННЯ АКЦІЇ. НАСЛІДКИ
8.1. Учасники, визначені у п. 5.1 та п. 5.2 цих Правил, після завершення періоду дії вільного доступу до перегляду Пакету Сервісу «Xtra Комфорт» автоматично переводяться на регулярну вартість Пакету Сервісу «Xtra Комфорт», яка буде діяти на дату переведення. У Таблиці №1 визначена звичайна вартість Пакету Сервісу «Xtra Комфорт» станом на 23 серпня 2019 року.

Таблиця № 1
Назва Пакету(ів) Сервісу Звичайна вартість (грн. з ПДВ за місяць) Наповнення Пакету(ів) Сервісу «Xtra Комфорт» 109,00 Згідно чинних умов Пакету Сервісу

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Ці Правила Акції включають в себе повні та вичерпні умови проведення Акції. У разі якщо будь-які питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними.

9.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.

9.3. Організатор та Виконавець звільняються від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.

9.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції або Виконавця будь-якої компенсації.

9.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цих Правил, Організатор має право відмовити такій особі в участі в Акції (з або без повідомлення на розсуд Організатора).

9.6. Правила Акції розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього строку проведення Акції на веб-сайті http://xtra.com.ua.

9.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни у Правила проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення Виконавцем відповідної інформації або оновлених Правил на http://xtratv.com.ua.

9.8. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Виконавця 067/050/093 759-5-759 (вартість дзвінка згідно тарифів Операторів зв'язку).