Правила проведення акції «Приведи Друга»

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ «Приведи Друга» (далі – Акція)1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСТРА-ТВ", код ЄДРПОУ 42685035, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4
2. ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ:2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю " ЕКСТРА-ТВ ", код ЄДРПОУ 42685035, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4
4. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇАкція діє по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
5. Механіка проведення Акції5.1. Для набуття статусу Учасника Акції діючому Абоненту необхідно:- Бути діючим Абонентом Виконавця, придбати обладнання Виконавця та здійснити активацію обладнання на Сервісі Виконавця (шляхом введення/зазначення серійного номеру обладнання);- Залишити контактні дані Друга, який бажає стати абонентом Виконавця та власні контактні дані у відповідній формі на сайті Виконавця, що розміщена за адресою: https://xtratv.com.ua/pryvedudruga ;5.2. Абонент не може набути статусу Учасник Акції у разі не дотримання однієї та/або декількох зазначених в п.5.1 цих Правил.5.3. Фізична особа не може бути визначена як Друг за наступних умов:- Вона вже є діючим Абонентом Виконавця;- Вона вже здійснила та/або отримала замовлення обладнання Виконавця, не залежно від того, чи була нею здійсненна активація обладнання на Сервісі Виконавця;- Наданий діючим абонентом Виконавця контактній номер телефону не відноситься до номерів телефонів національних мобільних операторів або є недіючим (таким, що не обслуговується).
5.4. Фізична особа не може бути визначена як Друг у разі не дотримання однієї та/або декількох умов зазначених в п.5.3 цих Правил.5.5. Виконавець здійснює телефонний дзвінок Другу Учасника Акції з метою підтвердження замовлення обладнання Виконавця Другом протягом 14 календарних днів з дати одержання його контактного номеру телефону.5.6. Кількість контактних номерів телефонів Друзів, наданих одним Учасником Акції не обмежена.5.7. Учасник Акції набуває статусу Переможця у разі, якщо його Другом було придбано обладнання Виконавця та здійснено активацію обладнання на Сервісі Виконавця протягом 30 календарних днів з моменту отримання Виконавцем повідомлення з контактним номером Друга від Учасника Акції.5.8. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником Акції цих Правил, Організатор має право відмовити такій особі в участі в Акції (з або без повідомлення на розсуд Організатора).5.9. Акція починається 01 листопада 2020 р та діє до 31 грудня 2022 р. (включно).
6. Призовий фонд6.1. Для переможців Акції, визначених згідно п. 5.7 цих Правил, протягом 7 (семи) робочих днів Організатор нараховує на власний баланс Xtra TV переможця Акції віртуальний еквівалент грошових коштів у розмірі 100 грн (надалі – Приз), для використання таким переможцем Акції у подальшому під час оплати одного/кількох Пакетів Сервісу на власний розсуд.6.2. У разі, якщо Учасник Акції надав більше 1 контактного номеру телефону - кількість Призів наданих Учаснику Акції буде дорівнювати кількості приведених таким Учасником Акції Друзів, відповідно до п. 5.7 цих Правил.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Ці Правила Акції включають в себе повні та вичерпні умови проведення Акції. У разі якщо будь-які питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними.7.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.7.3. Організатор та Виконавець звільняються від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.7.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції або Виконавця будь-якої компенсації.7.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником Акції цих Правил, Організатор має право відмовити такій особі в участі в Акції (з або без повідомлення на розсуд Організатора).7.6. Правила Акції можуть бути розміщені для ознайомлення протягом усього строку проведення Акції на веб-сайті http://xtratv.com.ua.7.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни у Правила проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення Виконавцем відповідної інформації або оновлених Правил на http://xtratv.com.ua.
7.8. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Виконавця 067/050/093 759-5-759 (вартість дзвінка згідно тарифів Операторів зв'язку).