Правила проведення рекламної акції «Футбольний рік разом з XtraTV»

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ «Футбольний рік разом з XtraTV» (далі – Акція)1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСТРА-ТВ", код ЄДРПОУ 42685035, місцезнаходження: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4.
2. ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ:2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю " ЕКСТРА-ТВ ", код ЄДРПОУ 42685035, код ЄДРПОУ 42685035, місцезнаходження: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4.
3. ЦІЛЬ АКЦІЇАкція спрямована на:3.1. Залучення нових споживачів (користувачів) сервісу XTRA TV (далі – "Сервіс");3.2. Детальне ознайомлення користувачів Сервісу з особливостями та функціональними характеристиками Сервісу.
4. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ4.1. Акція діє по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
5. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ5.1. Учасником Акції може стати будь-яка Фізична особа, яка придбала або вже користується супутниковим приймачем Xtra TV BOX та/або CAM-модуль за регулярною вартістю та здійснила реєстрацію на Сервісі у період з 00:00:01 01.06.2021 року до 23:59:59 31 г,рудня 2022 року у порядку, визначеному Виконавцем.
5.2. Учасником Акції може стати будь-яка особа віком від 18 років, дієздатність якої не обмежена згідно чинного законодавства України.
5.3. Учасником Акції не може бути діючий абонент Виконавця, який вже бере участь в акціях Виконавця.
6. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ6.1. Учасники Акції, визначені у пункті 5 цих Правил, мають можливість підключити Пакет Сервісу «Футбол» на термін 365 (триста шістдесят п'ять) календарних днів за спеціальною ціною 650 грн з ПДВ. Для участі в Акції, Учасник Акції, в період дії Акції, зазначеної в п.6.2., повинен здійснити підключення пакету «Футбол» та внесення власних коштів у розмірі 650 (шістсот п'ятдесят) грн на рахунок Виконавця, з метою поповнення особового рахунку, що був присвоєний Учаснику Акції Виконавцем.
6.2. Період дії Акції: з 00:00:01 01.06.2021 року по 23:59:59 31.12.2022 року.
6.3. Строк дії акційних умов – 365 (триста шістдесят п'ять) календарних днів з дня виконання умов участі в Акції, зазначених в п.6.1 цих Правил (але не пізніше ніж по 31 грудня 2023 року включно) та списання плати Виконавцем.
6.4. Учасникам Акції, в Акційний період, для Пакету Сервісу «Футбол» не нараховується додаткова плата за використання двох супутникових приймачів.
6.5. Здійснення Абонентом повернення (припинення/розірвання договору купівлі-продажу з будь-яких причин) Xtra TV Box до Товариства чи партнерів Товариства, визначається як вихід з Акції.
7. ВИНЯТОК7.1. Акція не доступна для Абонентів, які не відповідають всім умовам Акції, визначених цими Правилами.
8. ЗАВЕРШЕННЯ АКЦІЇ. НАСЛІДКИ8.1. Учасники, визначені у пункті 5 цих Правил, після завершення строку дії Акційного періоду доступу до перегляду Пакету Сервісу «Футбол», автоматично переводяться на регулярну вартість Пакету Сервісу «Футбол», яка буде діяти на дату переведення. У Таблиці №1 визначена звичайна вартість Пакету Сервісу «Футбол» станом на 13 грудня 2021 року.
Таблиця № 1Назва Пакету(ів) Сервісу "Футбол"Звичайна вартість (грн. з ПДВ за місяць):109,00Наповнення Пакету(ів) Сервісу: Згідно чинних умов Пакету Сервісу
9. ІНШІ УМОВИ9.1. Ці Правила Акції включають в себе повні та вичерпні умови проведення Акції. У разі якщо будь-які питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними.
9.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.
9.3. Організатор та Виконавець звільняються від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.
9.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції або Виконавця будь-якої компенсації.
9.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цих Правил, Організатор має право відмовити такій особі в участі в Акції (з або без повідомлення на розсуд Організатора).
9.6. Правила Акції розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього строку проведення Акції на веб-сайті http://xtratv.com.ua.
9.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни у Правила проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення Виконавцем відповідної інформації або оновлених Правил на http://xtratv.com.ua.
9.8. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Виконавця 067/050/093 759-5-759 (вартість дзвінка згідно тарифів Операторів зв'язку).