Правила проведення акції «Спеціальна пропозиція – САМ-модуль CKUR за 480 грн.» (далі – Акція)

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСТРА-ТВ", код ЄДРПОУ 42685035, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4
2. ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ:2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю " ЕКСТРА-ТВ ", код ЄДРПОУ 42685035, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4
3. ЦІЛЬ АКЦІЇ3.1 Акція спрямована на залучення нових користувачів сервісу XTRA TV (далі – "Сервіс");
4. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ4.1. Акція діє на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
5. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ5.1. Учасником Акції може стати будь-яка особа віком від 18 років, дієздатність якої не обмежена згідно чинного законодавства України.
6. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ6.1. Учасники Акції, визначені у п. 5.1 Правил, у період з 23.12.2020 року по 31.12.2022 року включно отримують можливість придбати САМ модуль SKUR за акційною ціною 480,00 гривень з ПДВ.6.2. Акція починається 23.12.2020 р. та діє по 31.12.2022 р. (включно).
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Ці Правила Акції включають в себе повні та вичерпні умови проведення Акції. У разі якщо будь-які питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними.7.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.7.3. Організатор та Виконавець звільняються від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.7.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції або Виконавця будь-якої компенсації.7.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цих Правил, Організатор має право відмовити такій особі в участі в Акції (з або без повідомлення на розсуд Організатора).7.6. Правила Акції розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього строку проведення Акції на веб-сайті http://xtratv.com.ua .7.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни у Правила проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення Виконавцем відповідної інформації або оновлених Правил на http://xtratv.com.ua.7.8. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Виконавця 067/050/093 759-5-759 (вартість дзвінка згідно тарифів Операторів зв'язку).