Офіційні умови проведення акції «Футбольне Xtra Літо»

1. ОРГАНІЗАТОР РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Футбольне XTRA Літо» (далі – Акція)

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСТРА-ТВ", код ЄДРПОУ 42685035, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4.

2. ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ:

2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю " ЕКСТРА-ТВ ", код ЄДРПОУ 42685035, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4.

3. ЦІЛЬ АКЦІЇ

Акція спрямована на:
3.1. Залучення нових споживачів (користувачів) сервісу XTRA TV (далі – "Сервіс");
3.2. Детальне ознайомлення користувачів Сервісу з особливостями та функціональними характеристиками Сервісу.

4. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ
Акція діє по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

5. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
5.1. Учасником Акції може стати фізична особа, яка має необхідну технічну можливість для користування Сервісом, придбала один або два супутникових телевізійних приставок Xtra TV Box (далі – Xtra TV Box) за регулярною вартістю та здійснила реєстрацію на Сервісі у порядку, визначеному Виконавцем, та у період, визначений в п. 6.1 цих Правил
5.2. Учасником Акції може стати будь-яка особа віком від 18 років, дієздатність якої не обмежена згідно чинного законодавства України.
5.3. Учасником Акції не може бути діючий абонент Виконавця, який вже бере участь у будь якій акції Виконавця.

6. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
6.1. Учасники Акції, визначені у п. 5.1 та п.5.2 цих Правил, які придбали Xtra TV Box у період з 24 травня 2019 року по 30 червня 2019 року включно, отримують вільний доступ до перегляду Пакету Сервісу «Футбол» протягом перших 90 (дев'яноста) календарних днів, але не пізніше ніж до 31 серпня 2019 року включно, з моменту здійснення активації Xtra TV Box на Сервісі Виконавця (шляхом введення/зазначення серійного номеру Xtra TV Box).

6.2. Акція починається о 00:01 24 травня 2019 р та діє до 23:59 30 червня 2019 р. (включно).

6.3. Строк дії акційних умов – перші 90 (дев'яносто) календарних днів з моменту активації Xtra TV Box на Сервісі Виконавця (шляхом введення/зазначення серійного номеру Xtra TV Box), але не пізніше ніж ло 31 серпня 2019 року включно.

6.4. Пропозиція згідно Акції – вільний доступ до Пакету Сервісу «Футбол» на період - 90 (дев'яносто) календарних днів, але не пізніше ніж ло 31 серпня 2019 року включно.

6.5. Здійснення Абонентом повернення (припинення/розірвання договору купівлі-продажу з будь-яких причин) Xtra TV Box до Товариства визначається як вихід з Акції та скасування можливості вільного доступу до перегляду Пакету Сервісу «Футбол».

7.
ВИНЯТОК
7.1. Акція не доступна для Абонентів, які не відповідають всім умовам Акції, визначених цими Правилами.

8. ЗАВЕРШЕННЯ АКЦІЇ. НАСЛІДКИ
8.1. Учасники, визначені у п. 5.1 та п. 5.2 цих Правил, після завершення періоду дії вільного доступу до перегляду Пакету Сервісу «Футбол» автоматично переводяться на регулярну вартість Пакету Сервісу «Футбол», яка буде діяти на дату переведення.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Ці Правила Акції включають в себе повні та вичерпні умови проведення Акції. У разі якщо будь-які питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними.

9.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.

9.3. Організатор та Виконавець звільняються від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.

9.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції або Виконавця будь-якої компенсації.

9.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цих Правил, Організатор має право відмовити такій особі в участі в Акції (з або без повідомлення на розсуд Організатора).

9.6. Правила Акції розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього строку проведення Акції на веб-сайті http://xtra.com.ua.

9.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни у Правила проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення Виконавцем відповідної інформації або оновлених Правил на http://xtra.com.ua.

9.8. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Виконавця 067/050/093 759-5-759 (вартість дзвінка згідно тарифів Операторів зв'язку).