Правила проведення рекламної акції «Футбольний рік зі знижкою 20%»

1. ОРГАНІЗАТОР РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСТРА-ТВ", код ЄДРПОУ 42685035, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4.

2. ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
вариство з обмеженою відповідальністю " ЕКСТРА-ТВ ", код ЄДРПОУ 42685035, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Героїв Космосу, 4.

3. ЦІЛЬ АКЦІЇ
3.1. Акція спрямована на:
- підвищення рівня лояльності споживачів (користувачів) сервісу XTRA TV (далі – "Сервіс");
- детальне ознайомлення користувачів Сервісу з особливостями та функціональними характеристиками Сервісу.

4. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ
4.1. Акція діє по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

5. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
5.1. Учасником акції може стати будь-яка фізична особа, яка придбала супутниковий приймач Xtra TV BOX та/або CAM-модуль за регулярною вартістю та/або взяла його в оренду та здійснила реєстрацію на Сервісі у порядку, визначеному Виконавцем.
5.2. Учасником Акції може стати будь-яка особа віком від 18 років, дієздатність якої не обмежена згідно чинного законодавства України.6. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
6.1. Учасники Акції, визначені у пункті 5 цих Правил, мають можливість підключити Пакет Сервісу «Футбол» на термін 365 (триста шістдесят п'ять) календарних днів за спеціальною ціною 1047 грн з ПДВ. Для участі в Акції, Учасник Акції, в період дії Акції, зазначеної в п.6.2., повинен здійснити внесення власних коштів у розмірі 1047 грн на рахунок Виконавця, з метою поповнення особового рахунку, що був присвоєний Учаснику Акції Виконавцем.

6.2. Акція починається о 00:00:01 23 листопада 2020 р та діє до 23:59:59 31 грудня 2021 р. (включно).

6.3. Строк дії акційних умов – 365 (триста шістдесят п'ять) календарних днів з дня виконання умов участі в Акції, зазначених в п.6.1 цих Правил (але не пізніше ніж по 31 грудня 2021 року включно) та списання плати Виконавцем.

6.4. Учасникам Акції, в Акційний період, для Пакету Сервісу «Футбол» не нараховується додаткова плата за використання двох супутникових приймачів.

6.5. Здійснення Абонентом повернення (припинення/розірвання договору купівлі-продажу з будь-яких причин) Xtra TV Box до Товариства чи партнерів Товариства, визначається як вихід з Акції.

7. ВИНЯТОК
7.1. Акція не доступна для Абонентів, які не відповідають всім умовам Акції, визначених цими Правилами.
7.2. Акція не доступна для Абонентів, які користуються Пакетом Сервісу «Футбол» на умовах участі в інших Акціях Виконавця.

8. ЗАВЕРШЕННЯ АКЦІЇ. НАСЛІДКИ
8.1. Учасники, визначені у пункті 5 цих Правил, після завершення строку дії Акційного періоду доступу до перегляду Пакету Сервісу «Футбол», автоматично переводяться на регулярну вартість Пакету Сервісу «Футбол», яка буде діяти на дату переведення. У Таблиці №1 визначена звичайна вартість Пакету Сервісу «Футбол» станом на 20 листопада 2020 року.

Таблиця № 1
Назва Пакету(ів) Сервісу: «Футбол»
Звичайна вартість (грн. з ПДВ за місяць): 109,00
Наповнення Пакету(ів) Сервісу: Згідно чинних умов Пакету Сервісу

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Ці Правила Акції включають в себе повні та вичерпні умови проведення Акції. У разі якщо будь-які питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними.

9.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.

9.3. Організатор та Виконавець звільняються від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.

9.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції або Виконавця будь-якої компенсації.

9.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цих Правил, Організатор має право відмовити такій особі в участі в Акції (з або без повідомлення на розсуд Організатора).

9.6. Правила Акції розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього строку проведення Акції на веб-сайті http://xtratv.com.ua.

9.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни у Правила проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення Виконавцем відповідної інформації або оновлених Правил на http://xtra.com.ua.

Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Виконавця 067/050/093 759-5-759 (вартість дзвінка згідно тарифів Операторів зв'язку).