Офіційні умови проведення акції під умовною назвою «Кино + Футбол на 60 дней»

1. Організатор Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції

1.1. Організатором акції «Кино + Футбол на 60 дней» (надалі – «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Діджітал Скрінз», код ЄДРПОУ 37833282, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гайдара, 50 (надалі – «Організатор).

1.2. Організатор має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб (Виконавці).

1.3. Акція проводиться по всій території України (надалі – Територія Акції) протягом усього Строку проведення Акції.

1.4. Акція триватиме з 14 годин 00 хвилин 19 січня 2017 року по 23 годин 59 хвилин 31 грудня 2017 року включно за київським часом (надалі – «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції»).

2. Учасники Акції

2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які фізичні особи, які проживають на території України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах (надалі – «Учасники Акції»). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Фізичні особи, що не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: працівники Організатора та Виконавця Акції і будь - яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, їхні родичі першого ступеня спорідненості.

3. Умови проведення Акції

3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п.2. даних Умов, необхідно в Період Акції виконати сукупність таких умов:

(а) придбання у Товариства або у Виконавця Картки умовного доступу за Спеціальною вартістю (330 грн з ПДВ) реєстрація Абонентом Послуг, реєстрація Картки умовного доступу, укладення Публічного договору в Строк проведення Акції та перебування в договірних правовідносинах з Організатором протягом Строку проведення акції та Періоду Вільного доступу;

(б) зарахування Товариством або Виконавцем в момент реєстрації Картки умовного на Особовому рахунку Абонента грошових коштів з розрахунку 120 (сто двадцять грн з ПДВ) спеціальної вартості призначених Організатором стандартних тематичних пакетів «XTRA NEW», «Кіно» та преміум пакету «Футбол» , яка вираховується відповідно до чинних в Період Акції Тарифів;

(в) дотримання Абонентом вимог Публічного договору, Правил та чинного законодавства;

3.2. За умови безперервного виконання протягом Періоду Акції та Періоду Вільного Доступу всіх зазначених у п.3.1 Умов, такий Учасник отримує від Організатора Вільний доступ на період 60 (шістдесят) календарних днів, що починається з 00 годин 00 хвилин календарного дня, наступного за календарним днем реєстрації Картки умовного доступу – до стандартних тематичних пакетів «XTRA NEW», «Кіно» та преміум пакету «Футбол» за Спеціальною вартістю.

Учасник акції, що отримує Вільний доступ має право змінити комбінацію / вибір Пакету(ів) протягом отримання такого Вільного доступу з наступними наслідками для нього:

- у випадку скасування будь-якого / всіх з Пакетів, щодо яких надається Вільний доступ (наведені вище) – втрачає доступ до них на Спеціальних умовах без права його поновлення;

- у випадку додавання будь-яких відмінних від Пакетів, щодо яких надається Вільний доступ (наведені вище) – починає отримувати доступ до таких Пакетів на умовах їх повної попередньої оплати відповідно до Правил.

Вільний доступ - об'єм Послуг, еквівалентний Спеціальній вартості споживання Абонентом Послуг, передплачений Абонентом в складі Спеціальної вартості Картки умовного доступу протягом Строку проведення Акції.

Період Вільного Доступу – 60 (шістдесят) послідовних календарних днів з дати наступної за Реєстрацією Картки умовного доступу.

3.3. Абоненти, щодо яких Виконавцем протягом Періоду проведення Акції або протягом Періоду для надання Вільного доступу було здійснено Припинення надання Послуг, в т.ч. які використовують Призупинення Послуг за власною ініціативою не можуть брати участі в Акції, а взявши участь – автоматично припиняють таку в момент здійснення Припинення надання Послуг.

3.4. Учасники Акції, що набули право на отримання Вільного доступу, не можуть отримати еквівалент Вільного доступу в грошовій формі, а також змінити (перенести) період отримання Вільного доступу до Послуг.

3.5. При надання Вільного доступу Учасник може бути проінформований відповідним Контакт-центром.

3.6. Кожен Учасник має право отримати Вільний доступ за один випадок виконання умов п.3.1. протягом періоду та в розмірі, визначених п.3.2. Умов Акції.

3.7. Організатор має право на свій розсуд змінювати умови Акції та строки її проведення.

3.8. Особа, яка прийняла участь в Акції, виконала вимоги п.3.1. Умов Акції для отримання Вільного доступу не має права вимагати повернення будь-якого попередньо внесеного платежу Спеціальної вартості в грошовому еквіваленті. Якщо і коли така особа вимагає повернення грошових коштів після початку надання Вільного доступу, вартість такого Вільного доступу буде утримана з грошових коштів, що вимагаються до повернення згідно чинних Тарифів.

3.9. У разі відмови Учасника від участі в Акції, а також порушення її Умов, нарахований Абоненту Вільний доступ анулюється.

3.10. Якщо на момент виконання Умов Акції перед отриманням Вільного доступу Абонент отримує вільний доступ або інший еквівалентний доступ (акційний, доступ зі знижкою тощо) за будь-якою іншою акцією, Вільний доступ за даними Умовами Акції надається Абоненту одночасно з наданням вільного доступу або іншого еквівалентного доступу за такою іншою акцією.4. Інші положення

4.1. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з Умовами проведення Акції і свою повну згоду з ними. Порушення Учасником Акції умов Акції, чинного законодавства або відмова Учасника від належного виконання умов Акції вважається відмовою Учасника від участі в Акції.

4.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує надання Організатором дозволу на збір, зберігання, використання, обробку й поширення його персональних даних (Прізвище, ім'я, по-батькові, номер контактного телефону, адреса електронної пошти), які можуть бути розголошені у маркетингових/рекламних цілях у випадку дотримання всіх Умов Акції відповідно до п. 3.2 цих Умов.

4.3. У випадку неоднозначної трактовки офіційних умов програми проведення Акції чи питань, не врегульованих даними умовами, остаточне рішення приймається Організатором з урахуванням вимог чинного законодавства.

4.4. Організатор має право подовжити термін проведення Акції за умови, що кінцевий строк проведення акції не перевищить 31 грудня 2017 року.

4.5. Організатор має право завершити або призупинити дію Акції в будь який час у силу обставин, що знаходяться поза його контролем.

4.6. Інформування Учасників Акції про Умови Акції відбувається шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному Інтернет-сайті Послуги, надання інформації в Контакт-центрі за номером 759*, 067-759-5-759, 050-759-5-759

Звоните нам ежедневно с 8:00 до 21:00
email: info@xtra.tv
(093, 067, 050) 759-5-759
(044) 591-18-11 или 759 с мобильного*

Стоимость звонка на данные номера – согласно тарифам вашего оператора связи

* Ниже приведенная информация касается исключительно правил использования короткого номера 759 в соответствии с установленными GSM-операторами Украины правилами:
Стоимость звонка на номер 759 для абонентов мобильной связи Украины составляет: Минута разговора – 0,00 грн, соединение - 2,00 грн. Все цены указаны с учетом НДС. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости услуги. Услуга доступна для всех совершеннолетних абонентов национальных GSM-операторов. Услугу информационной поддержки по короткому номеру предоставляет ООО "Диджитал Скринз" 01033 г. Киев, ул Гайдара 50. Вопросы по работе короткого номера: (044)591-19-08, с 09-00 до 18-00. Пн-Пт.
© Xtra TV, ООО «Диджитал Скринз»