Офіційні умови проведення акції під умовною назвою «Місяць Футболу з мобільним додатком XTRA TV»

1. Організатор Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції

1.1. Організатором акції «Місяць Футболу з мобільним додатком XTRA TV» (надалі – «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Діджітал Скрінз», код ЄДРПОУ 37833282, юридична особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гайдара, 50 (надалі – «Організатор

1.2. Організатор має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб.

1.3. Акція проводиться по всій території України (надалі – Територія Акції) протягом усього Строку проведення Акції.

1.4. Акція триватиме з 00 годин 00 хвилин 31 березня 2017 року по 31 травня 59 хвилин 24 лютого 2017 року включно за київським часом (надалі – «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції»). с 31 марта по 31 мая

2. Учасники Акції

2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які фізичні особи, які проживають на території України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах (надалі – «Учасники Акції»). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Фізичні особи, що не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: працівники Організатора та Виконавця Акції і будь - яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, їхні родичі першого ступеня спорідненості.

3. Умови проведення Акції

3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п.2. даних Умов, необхідно в Період Акції виконати сукупність таких умов:

(а) реєстрація Абонентом Послуг, реєстрація Картки умовного доступу, укладення Публічного договору до або в Строк проведення Акції та перебування в договірних правовідносинах з Організатором протягом Строку проведення акції;

(б) безперервна наявність протягом Періоду Акції на Особовому рахунку Абонента грошових коштів з розрахунку не менше вартості одного календарного дня доступу до обраного(их) ним /призначеного(их) Організатором Пакету(ів), яка вираховується відповідно до чинних в Період Акції Тарифів;

(в) дотримання Абонентом вимог Публічного договору, Правил та чинного законодавства;

(г) до або в Строк проведення Акції завантаження з онлайн магазинів мобільних додатків, установка та активація безкоштовного мобільного додатку XTRA TV.

3.2. Фонд Подарунків Акції.

Подарунки Акції - 5 (п`ять) одиниць Вільного доступу протягом місяця (30 послідовних календарних днів) до преміум пакету «Футбол» платного супутникового телебачення XTRA TV - 5 одиниць по 1 (одна) шт. на кожного Переможця Акції.

Вільний доступ - об'єм Послуг, еквівалентний акційній вартості споживання Абонентом Послуг, передплачений Абонентом в складі вартості Послуг Авансовим платежем до або протягом Строку проведення Акції шляхом надання знижки за такий період в сумі вартості Вільного доступу.

3.3. Кількість Подарунків Акції обмежена і становить кількість та обсяг, зазначену в пп. 3.2. Правил. Відповідальність Організатора не виходить за рамки кількості та обсягу Подарунків Акції, зазначених у Правилах.

3.4. Організатор має право збільшити фонд Подарунків Акції. Таке збільшення здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

3.5. Подарунки Акції, передбачені пп. 3.2. Правил, в грошовому еквіваленті не видаються і обміну або поверненню не підлягають.

3.6. Щотижня протягом Періоду Акції 27.01.17, 03.02.17, 10.02.17, 17.02.17 та 24.02.17 Організатор формує базу Учасників Акції (далі - База), які відповідають умовам Акції, зазначеним в п.п 2.1. та 3.1., у форматі номер мобільного телефону. Такі Учасники Акції отримують право на участь у визначені 1 (одного) Учасника Акції щотижня, який здобуде право на отримання Подарунку Акції, всього визначається 5 (п'ять) таких Учасників (далі - Переможці Акції), передбаченого п. 3.2. Правил.

Об'єктивність під час визначення Учасників Акції, які здобудуть право на участь у визначені Переможців Акції забезпечує Організатор за допомогою сайту random.org шляхом неупередженого жеребкування (лотереї) шляхом вибору 5 (п`ять) випадкових Учасників з числа тих, хто виконав Умови акції, які отримують по 1 (одному) з 5 (п`яти) одиниць Подарунку Акції. Рішення Організатора під час визначення таких Учасників Акції та формування Бази є остаточним та не підлягає оскарженню Учасниками Акції.

3.7. Дані Переможця Акції, а саме номер мобільного телефону, зазначаються у електронному протоколі визначення такого Переможця Акції (далі - Протокол). Підписи членів уповноваженої комісії на протоколі за необхідності засвідчуються підписом Організатора та печаткою. Кожен Переможець Акції отримує відповідний Подарунок Акції , що будуть відправлятися Переможцям Акції в електронному виді.

3.8. Абоненти, щодо яких Виконавцем протягом Періоду проведення Акції або протягом Періоду для надання Вільного доступу було здійснено Припинення надання Послуг, в т.ч. які використовують Призупинення Послуг за власною ініціативою не можуть брати участі в Акції, а взявши участь – автоматично припиняють таку в момент здійснення Припинення надання Послуг.

3.9. Учасники Акції, що набули право на отримання Вільного доступу, не можуть отримати еквівалент Вільного доступу в грошовій формі, а також змінити (перенести) період отримання Вільного доступу до Послуг.

3.10. При надання Вільного доступу Учасник може бути проінформований відповідним Контакт-центром.

3.11. Кожен Учасник має право отримати Вільний доступ за один випадок виконання умов п.3.1. протягом періоду та в розмірі, визначених п.3.2. Умов Акції.

3.12. Організатор має право на свій розсуд змінювати умови Акції та строки її проведення.

3.13. Особа, яка прийняла участь в Акції, виконала вимоги п.3.1. Умов Акції для отримання Вільного доступу не має права вимагати повернення будь-якого попередньо внесеного Авансового платежу в грошовому еквіваленті. Якщо і коли така особа вимагає повернення грошових коштів після початку надання Вільного доступу, вартість такого Вільного доступу буде утримана з грошових коштів, що вимагаються до повернення згідно чинних Тарифів.

3.14. У разі відмови Учасника від участі в Акції, а також порушення її Умов, нарахований Абоненту Вільний доступ анулюється.

3.10. Якщо на момент виконання Умов Акції перед отриманням Вільного доступу Абонент отримує вільний доступ або інший еквівалентний доступ (акційний, доступ зі знижкою тощо) за будь-якою іншою акцією, Вільний доступ за даними Умовами Акції надається Абоненту одночасно з наданням вільного доступу або іншого еквівалентного доступу за такою іншою акцією.

4. Інші положення

4.1. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з Умовами проведення Акції і свою повну згоду з ними. Порушення Учасником Акції умов Акції, чинного законодавства або відмова Учасника від належного виконання умов Акції вважається відмовою Учасника від участі в Акції.

4.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує надання Організатором дозволу на збір, зберігання, використання, обробку й поширення його персональних даних (Прізвище, ім'я, по-батькові, номер контактного телефону, адреса електронної пошти), які можуть бути розголошені у маркетингових/рекламних цілях у випадку дотримання всіх Умов Акції відповідно до п. 3.2 цих Умов.

4.3. У випадку неоднозначної трактовки офіційних умов програми проведення Акції чи питань, не врегульованих даними умовами, остаточне рішення приймається Організатором з урахуванням вимог чинного законодавства.

4.4. Організатор має право подовжити термін проведення Акції за умови, що кінцевий строк проведення акції не перевищить 31 грудня 2017 року.

4.5. Організатор має право завершити або призупинити дію Акції в будь який час у силу обставин, що знаходяться поза його контролем.

4.6. Інформування Учасників Акції про Умови Акції відбувається шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному Інтернет-сайті Послуги, надання інформації в Контакт-центрі за номером 067-759-5-759, 050-759-5-759